Duurzaamheid is één van de speerpunten van GWW Houtimport. Dit komt tot uiting in onze bedrijfsvoering en dagelijkse bezigheden. Zoals de aanschaf van milieuvriendelijke machines, het maken van bewuste keuzes bij de aanschaf en gebruik van vervoersmiddelen, het bewust omgaan met verbruiksartikelen en het organiseren van instructiedagen voor ons personeel. Maar ook het selecteren en betrekken van onze leveranciers bij deze bedrijfsvoering behoort tot onze taak.
Het meeste geleverde hout wordt geproduceerd volgens het FSC® of PEFC principe. Op de factuur staat altijd vermeld volgens welk keurmerk het hout geleverd is. Ook is GWW Houtimport ISO 9001 gecertificeerd. Klik op een logo om een certificaat te bekijken.

FSC® C009170 certificaat

PEFC/30-31-094 certificaat

ISO 9001 certificaat

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO₂-Prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Volgens deze norm wordt een CO₂-reductiesysteem opgesteld aan de hand van vier verschillende invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Door het maken van de CO₂-footprint zijn de belangrijkste emissie bronnen van GWW Houtimport in kaart gebracht. Aan de hand hiervan is een reductieplan met effectieve maatregelen opgesteld. GWW Houtimport zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren. Daarnaast neemt zij deel aan het initiatief Nederland CO₂ Neutraal.

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
Klik op een icoon om een CO₂-Prestatieladder document of certificaat te bekijken.


Welk FSC® gecertificeerd hardhout of PEFC hout is geschikt voor uw GWW project? Wilt u meer weten over duurzaam geproduceerd hout? Laat u informeren door onze deskundige medewerkers.